Module:Adjacent stations/Nizhny Novgorod Metro/doc