Module:ISO 3166/data/BF

MyWikiBiz, Author Your Legacy — Sunday July 21, 2024
Jump to navigationJump to search

Documentation for this module may be created at Module:ISO 3166/data/BF/doc

return {
 lang = "fr",
-- Regions
 ["01"] = {name="Boucle du Mouhoun"},
 ["02"] = {name="Cascades"},
 ["03"] = {name="Centre"},
 ["04"] = {name="Centre-Est"},
 ["05"] = {name="Centre-Nord"},
 ["06"] = {name="Centre-Ouest"},
 ["07"] = {name="Centre-Sud"},
 ["08"] = {name="Est"},
 ["09"] = {name="Hauts-Bassins"},
 ["10"] = {name="Nord"},
 ["11"] = {name="Plateau-Central"},
 ["12"] = {name="Sahel"},
 ["13"] = {name="Sud-Ouest"},
-- Provinces
 ["BAL"] = {name="Balé"},
 ["BAM"] = {name="Bam"},
 ["BAN"] = {name="Banwa"},
 ["BAZ"] = {name="Bazèga"},
 ["BGR"] = {name="Bougouriba"},
 ["BLG"] = {name="Boulgou"},
 ["BLK"] = {name="Boulkiemdé"},
 ["COM"] = {name="Comoé"},
 ["GAN"] = {name="Ganzourgou"},
 ["GNA"] = {name="Gnagna"},
 ["GOU"] = {name="Gourma"},
 ["HOU"] = {name="Houet"},
 ["IOB"] = {name="Ioba"},
 ["KAD"] = {name="Kadiogo"},
 ["KEN"] = {name="Kénédougou"},
 ["KMD"] = {name="Komondjari"},
 ["KMP"] = {name="Kompienga"},
 ["KOP"] = {name="Koulpélogo"},
 ["KOS"] = {name="Kossi"},
 ["KOT"] = {name="Kouritenga"},
 ["KOW"] = {name="Kourwéogo"},
 ["LER"] = {name="Léraba"},
 ["LOR"] = {name="Loroum"},
 ["MOU"] = {name="Mouhoun"},
 ["NAM"] = {name="Namentenga"},
 ["NAO"] = {name="Nahouri"},
 ["NAY"] = {name="Nayala"},
 ["NOU"] = {name="Noumbiel"},
 ["OUB"] = {name="Oubritenga"},
 ["OUD"] = {name="Oudalan"},
 ["PAS"] = {name="Passoré"},
 ["PON"] = {name="Poni"},
 ["SEN"] = {name="Séno"},
 ["SIS"] = {name="Sissili"},
 ["SMT"] = {name="Sanmatenga"},
 ["SNG"] = {name="Sanguié"},
 ["SOM"] = {name="Soum"},
 ["SOR"] = {name="Sourou"},
 ["TAP"] = {name="Tapoa"},
 ["TUI"] = {name="Tuy"},
 ["YAG"] = {name="Yagha"},
 ["YAT"] = {name="Yatenga"},
 ["ZIR"] = {name="Ziro"},
 ["ZON"] = {name="Zondoma"},
 ["ZOU"] = {name="Zoundwéogo"}
}